Jak skonfigurować wiadomość potwierdzającą subskrypcję?

Istnieje kilka sposobów konfigurowania wiadomości potwierdzającej. W ustawieniach Wiadomości potwierdzającej subskrypcję, które są dostępne w ustawieniach listy, możesz:

 • Dodać własny temat wiadomości (lub wybrać jeden z gotowych tematów)
 • Dodać tekst do treści wybranego szablonu
 • Wybrać format wiadomości (format tekstowy lub HTML) oraz adres nadawcy i „Odpowiedz do”

Dodawanie własnego tematu wiadomości

 1. Przejdź do zakładki Kontakty.
 2. Najedź na menu Akcje po prawej stronie, aby rozwinąć listę dostępnych akcji.
 3. Wybierz Ustawienia, aby otworzyć Ustawienia listy.
 4. W zakładce Wiadomość potwierdzająca przejdź do Temat wiadomości i kliknij Dodaj własny temat. Wprowadź nowy tekst w dostępnym miejscu. Uwaga: Własne tematy wiadomości podlegają weryfikacji działu Obsługi Klienta.
 5. Kliknij przycisk Zapisz wiadomość potwierdzającą na dole strony, aby zastosować zmiany.

Dodawanie tekstu do wiadomości

 1. Jeśli jesteś już w zakładce Wiadomość potwierdzająca, przejdź od razu do punktu 2. Jeśli nie, wykonaj kroki z punktów 1-3 opisanych w Dodawanie własnego tematu wiadomości.
 2. W miejscu oznaczonym Szablon wybierz wzór wiadomości potwierdzającej zapis na listę.  
 3. Kliknij Wiadomość potwierdzająca, aby zobaczyć tekst szablonu.  
 4. Dodaj nowy tekst w dostępnym miejscu.
 5. Kliknij przycisk Zapisz wiadomość potwierdzającą na dole strony, aby zastosować zmiany.

Należy pamiętać, że nie ma opcji wprowadzania adresów URL, e-maili ani wyrazów kluczowych związanych z JavaScript.
Obowiązuje również limit 255 znaków.

Wybieranie formatu wiadomości oraz adresu nadawcy i „Odpowiedz do”

 1. Jeśli jesteś już w zakładce Wiadomość potwierdzająca, przejdź od razu do punktu 2. Jeśli nie, wykonaj kroki z punktów 1-3 opisanych w Dodawanie własnego tematu wiadomości.
 2. Wybierz HTML lub format tekstowy.
 3. Przejdź poniżej do miejsca Adres nadawcy i Adres „Odpowiedz do”. Rozwiń każdą listę, aby wybrać adres. Uwaga: Możesz wybrać tylko spośród adresów nadawcy uprzednio dodanych do konta. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak dodać nowy adres, przejdź do Jak dodać nowy adres i nazwę nadawcy moich wiadomości?
 4. Kliknij przycisk Zapisz wiadomość potwierdzającą na dole strony, aby zastosować zmiany.