Jak mogę przenieść moją listę z Active Campaign, AWeber, Constant Contact lub MailChimp?

Kiedy decydujesz się przejść do GetResponse, możesz posiadać listę kontaktów w innym serwisie. Ułatwiliśmy migrację kontaktów z Active Campaign, AWeber, Constant Contact i MailChimp bezpośrednio do list w GetResponse. W ciągu kilku minut możesz dodać tysiące kontaktów wraz z polami dodatkowymi.

Potrzebujesz pliku CSV z kontaktami wyeksportowanymi z Active Campaign, AWeber, Constant Contact i MailChimp.

Jak mogę przenieść listę?

Aby przenieść listę do GetResponse:

 1. Przejdź do zakładki Kontakty > Listy.
 2. Kliknij Dodaj kontakty.
 3. Z rozwijanego menu wybierz listę, do której chcesz dodać kontakty.
 4. Wybierz opcję dodawania kontaktów do cyklu autorespondera, jeśli chcesz, aby Twoi subskrybenci automatycznie rozpoczęli otrzymywanie wiadomości. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy na liście znajdują się aktywne autorespondery.
 5. Wybierz Dodaj plik, importuj z serwisów lub wklej wiele adresów.
 6. Wybierz opcję Migracja listy w sekcji Importuj kontakty.
 7. Z rozwijanego menu wybierz serwis, z którego chcesz przenieść listę.
 8. Załaduj, lub przeciągnij i upuść plik CSV.
 9. Określ, w jaki sposób mamy zaktualizować informacje – dodaj nowe kontakty i zaktualizuj dane istniejących, dodaj jedynie nowe kontakty, lub tylko zaktualizuj dane istniejących kontaktów.
 10. Zaznacz pole, aby potwierdzić, że kontakty wyraziły zgodę na dodanie ich do listy.
 11. Kliknij Dalej.

Jak mogę przypisać pola dodatkowe?

Przypisywanie pól dodatkowych umożliwia przesłanie do GetResponse dodatkowych informacji na temat Twoich kontaktów. Automatycznie przypisujemy wszystkie pola, które możemy rozpoznać. Wymaganym polem jest adres e-mail.

Uwaga:

MailChimp używa innego formatu adresów niż GetResponse. Zapytamy Cię, czy chcesz zaimportować adres do różnych pól dodatkowych (Street, Postal code, City, Country), czy wolisz zapisać go w jednym polu (Address), tak jak w MailChimp.
Kliknij Rozumiem!, aby przekształcić pole w nowy format, lub Kontynuuj bez zmiany struktury danych, aby zachować je w niezmienionej postaci.

jak zmienić strukturę danych.

W przypadku pól, których nie rozpoznaliśmy automatycznie, dopasuj pola dodatkowe z Twojego konta GetResponse do pól zawierających dodatkowe informacje z serwisu, z którym się łączysz. Aby to zrobić, użyj jednej z poniższych opcji:

 • Kliknij Przypisz pole i wybierz jedno z istniejących pól dodatkowych.
 • Wybierz Pomiń kolumny ze znakiem „?”, aby kontynuować bez przypisywania pól dodatkowych.

Skieruj kursor na tabelkę i przewiń w prawo, aby uzyskać dostęp i skonfigurować pozostałe pola. Po zakończeniu kliknij Importuj.