Jak mogę dodać informacje o klientach z Magento do mojego konta w GetResponse?

Możesz dodać swoich klientów z Magento do list w GetResponse korzystając z następujących metod:

 • Eksportując swoją bazę danych zawierającą informacje o kontaktach do swojej listy (włączając w to pola dodatkowe i dane ecommerce)
 • Dodając nowe kontakty do GetResponse, kiedy ludzie rejestrują się w Twoim sklepie online
 • Dodając formularz zapisu do strony, na której dokonywana jest płatność, aby dodać Twoich klientów, którzy złożą zamówienie do listy w GetResponse (tylko przy użyciu wtyczki dla Magento 1.9)
 • Zbierając nowe subskrypcje poprzez formularze stworzone w GetResponse oraz exit pop-upy dodane do Twojego sklepu
 • Pozwalając subskrybentom newslettera Magento na zapis do swojej listy w GetResponse.

Aby skorzystać z tej funkcji, będziesz potrzebować:

 • Konta Marketing Automation, Ecommerce Marketing lub MAX. Oznacza to, że musisz mieć dostęp do warunków Zrealizowany zakup, Odwiedzony URL oraz Porzucony koszyk podczas tworzenia cykli automation
 • Wtyczki GetResponse dla Magento.

Jak eksportować dane kontaktów do istniejących list w GetResponse

1. Zaloguj się do Magento jako administrator.
2. Przejdź do rozszerzenia GetResponse.
3. Wybierz w menu opcję Export customer data on demand.
4. Wybierz listę, do której chcesz eksportować dane kontaktów.

5. (Opcjonalnie) Dla list z przypisanymi autoresponderami, wybierz, do którego dnia cyklu chcesz dodać Twoje kontakty.
6 (Opcjonalnie) Zaznacz pole, aby zawrzeć dane ecommerce w tym eksporcie i przesłać istniejące informacje o produktach, zakupach oraz porzuconych koszykach do GetResponse.
7. (Opcjonalnie) Zaznacz pole Update contact info, jeśli chcesz zaktualizować istniejące pola dodatkowe przypisane do Twoich kontaktów w GetResponse. Pozostaw puste pole, jeśli chcesz wyeksportować tylko nowe informacje o kontakcie.
8. Kliknij Export.

W Magento 1.9 możesz skorzystać z funkcji Performance optimization podczas eksportu danych. Aby ją włączyć, zaznacz pole Use a time-based scheduler for this report. Ta opcja jest użyteczna tylko wtedy, gdy masz dostęp do zakładki cron oraz kiedy możesz zaplanować zautomatyzowane zadania. Jeśli nie włączysz tej funkcji, nie będzie to miało wpływu na Twój eksport.

Na ten moment ta funkcja nie jest dostępna we wtyczce dla Magento 2.

Tworzenie nowej listy kontaktów w Twoim koncie Magento

1. Podążaj za wskazówkami w punktach 1-3, aby dodać kontakty do list w Getresponse. Jeśli jesteś już na stronie z opcją Export customers, kliknij Create Contact List i wpisz szczegóły ustawień. Uwaga: W Magento 1.9 kliknij Add New Contact List:

 • Wpisz nazwę listy (tylko małe litery; użyj podkreślenia oraz minusa zamiast spacji)
 • Wybierz z dostępnych opcji From field, Reply to, Confirmation subject oraz Confirmation body.

2. Kliknij Save New List.
3. Podążaj za wskazówkami w punktach 5-7, aby dodać kontakty do listy w GetResponse i zakończyć proces.

Czy mogę dodać kontakty do mojej listy w GetResponse, kiedy utworzą konto?

Możesz dodać kontakty do istniejącej listy lub stworzyć nową listę bezpośrednio w Twoim koncie Magento.

Aby dodać kontakty do istniejących list w GetResponse, kiedy rejestrują się one w Twoim sklepie:

1. Zaloguj się do Magento jako administrator.
2. Przejdź do rozszerzenia GetResponse i kliknij Add Contacts During Registration.
3. Zaznacz pole przy opcji Add contacts to GetResponse during registration. Kiedy to zrobisz, ustawienia tej funkcji staną się dostępne.

4. Zakończ proces poprzez zaznaczenie listy w GetResponse. Opcjonalnie możesz:

 • Dodać kontakty do cyklu autoresponderów (jeśli jest on przypisany do listy)
 • Wybrać opcję dodatkowego zaktualizowania istniejących informacji o kontaktach w GetResponse. Jeśli to zrobisz, opcje mapowania pól dodatkowych staną się dostępne. Imię oraz adres email są synchronizowane automatycznie. Możesz dodać maksymalnie 6 pól dodatkowych do mapowania. W takim wypadku możesz zsynchronizować dane swoich kontaktów w Magento z polami dodatkowymi w GetResponse.  

5. Kliknij Save.

Jak mogę dodać formularze GetResponse lub exit pop-upy do mojego sklepu?

Aby dodać formularze, musisz:

1. Zalogować się do Magento jako administrator. 2. Przejść do Menu wtyczki GetResponse i kliknąć Add contacts via GetResponse forms.
3. Zaznaczyć pole obok opcji Add contacts to GetResponse via forms (or exit pop ups). Kiedy to zrobisz, ustawienia tej funkcji staną się dostępne.

4. Zakończyć proces poprzez wybranie formularza, który chcesz dodać do sklepu oraz wyznaczenie jego miejsca. Uwaga: W Magento 1.9 będziesz również musiał wpisać nazwę formularza.
5. Kliknąć Save.

Czy mogę dodać subskrybentów newslettera Magento do mojej listy kontaktów w GetResponse?

Nasze wtyczki dla Magento 1.9 oraz Magento 2.x pozwalają Ci na dodanie subskrybentów newslettera do jednej z Twoich list w GetResponse. (Będziesz mógł także najpierw stworzyć nową listę bezpośrednio w Twoim koncie Magento).

Oto, jak to działa:

1. Zaloguj się do Magento jako administrator.
2. Przejdź do Menu rozszerzenia GetResponse i kliknij Add to Contact List after Customer Subscribes.
3. Zaznacz pole obok Add customers to GetResponse contact list when they subscribe to newsletter. Kiedy to zrobisz, ustawienia tej opcji staną się dostępne.
4. Zakończ proces poprzez wybranie listy w GetResponse lub najpierw stwórz nową listę. Opcjonalnie możesz wybrać dodanie kontaktów do cyklu autoresponderów (jeśli jest on przypisany do listy).
5. Kliknij Save.

Wszystko gotowe. Kiedy ktoś zapisze się do Twojego newslettera w Magento, zostanie dodany do Twojej listy w GetResponse.