Jak mogę aktualizować kontakty przy użyciu PieSync?

PieSync pozwala na synchronizację danych pomiędzy Twoimi listami GetResponse oraz dowolnymi aplikacjami z listy ponad 100 dostępnych. Dzięki dwukierunkowej synchronizacji masz pewność, że Twoje dane są zawsze kompletne oraz zaktualizowane we wszystkich Twoich aplikacjach. Nie musisz zatem importować, ani eksportować danych za każdym razem, gdy ulegają zmianie. Możesz także użyć jednokierunkowej synchronizacji, w której wybierasz aplikację źródłową oraz docelową. Możesz zmienić rodzaj synchronizacji w dowolnym momencie.

Uwaga: PieSync jest aplikacją działającą w chmurze, ale nie została ona stworzona przez GetResponse. Nie jesteśmy zatem w stanie zapewnić wsparcia w zakresie połączeń stworzonych w PieSync. Aby dowiedzieć się więcej na temat aplikacji oraz rozwiązywania problemów technicznych, przejdź na stronę wsparcia PieSync.

Integracja GetResponse z PieSync

Połączenie się GetResponse w PieSync umożliwi Ci stworzenie połączeń z aplikacjami, które używasz.

1. Zaloguj się do swojego konta PieSync i przejdź do My connections.
2. Skorzystaj z paska wyszukiwania, aby znaleźć GetResponse. Następnie wpisz nazwę aplikacji, z którą chcesz się połączyć.
3. Przy pierwszym użyciu konieczna jest autoryzacja aplikacji GetResponse.
4. Kliknij Yes, aby potwierdzić.

Uwaga: Jeśli nie jesteś zalogowany do swojego konta GetResponse, PieSync poprosi Cię o zalogowanie.


5. Wybierz listę, którą chcesz zsynchronizować i kliknij Next.

6. Postępuj w ten sam sposób z innymi, wybranymi aplikacjami. Jeśli jakiekolwiek aplikacje zostały już połączone, możesz ponownie skorzystać z autoryzacji (wybierz konto z listy) lub dodać inne konto (zaloguj się danymi logowania do innego konta).

7. Kliknij Configure the sync between …, aby ustawić swoje połączenie.

Ustawianie połączeń

Możesz ustawić swoje połączenia na podstawie zdefiniowanych reguł. Działają one na zasadzie “jeśli-to”. Skorzystaj z filtra, aby ustawić warunek (“if something happens in one app”) oraz następującą akcję (wykonaj coś w innej aplikacji). Na przykład, jeśli kontakt w GetResponse otrzyma tag “aktywny”, dodaj go do wybranej Grupy w Kontaktach Google.

Konkretne kroki zależą od aplikacją, z którą chcesz połączyć GetResponse, ale najważniejsze z nich to:

1. Wybór sposobu, w jaki kontakty będą synchronizowane w aplikacjach. Możesz zsynchronizować wszystkie kontakty w danej liście lub wybrać jedynie podgrupy. Jeśli zdecydujesz się na podgrupy, możesz wybrać filtry oraz akcje dostępne w GetResponse:

Filtry:

  • tagi
  • punkty
  • sprawdzenie czy kontakt istnieje
  • inne pola (również pola dodatkowe)

Tagi:

  • dodaj tag
  • usuń tag
  • zaktualizuj pola

2. Konfiguracja ustawień połączeń. Pamiętaj, że:

  • pole Avoid duplicates jest zaznaczone domyślnie, ponieważ email jest wymagany, aby dodać kontakty do konta GetResponse
  • trzeba określić aplikację, z której dane mają być brane pod uwagę w przypadku niezgodności danych

3. Sposób przypisywania pól dodatkowych.
Niektóre pola, takie jak imię oraz adres email przypisywane są domyślnie. Możesz jednak wybrać sposób mapowania pól dodatkowych pomiędzy GetResponse oraz innymi aplikacji.


4. Opcjonalnie możesz wybrać synchronizację jedno- lub dwukierunkową.
5. Kliknij Start syncing now, aby zakończyć konfigurację.