Jak losowo tagować kontakty?

Możesz losowo przypisywać tagi kontaktom na swojej liście.

Może to być przydatne, gdy chcesz wysłać pojedynczą wiadomość do grupy losowo wybranych subskrybentów bez wykorzystania funkcji testowania A/B.
Przypisywanie tagów losowo wybranym kontaktom pozwoli również na dalsze segmentowanie kontaktów i stopniowe wysyłanie wiadomości. Możesz przypisać tag do części listy i przetestować kampanię, którą wyślesz do tego określonego segmentu.

Innym sposobem na wykorzystanie tej opcji może być również przeprowadzenie konkursu, w którym losowo wybrane osoby, które zapiszą się na Twoją listę, otrzymają dodatkowe treści, takie jak na przykład eBook. Może to pomóc zwiększyć zaangażowanie i ruch na liście.

Dla posiadaczy kont MAX może to być dobrą metodą na rozpoczęcie procesu rozgrzewania adresów IP. Więcej informacji na ten temat uzyskasz na tej stronie.

Jak losowo przypisać tag?

  1. Przejdź do zakładki Kontakty.
  2. Wybierz listę, w której chcesz przypisać tagi lub kliknij Pokaż wszystkie kontakty.
  3. Wyszukaj kontakty przy użyciu Wyszukiwania zaawansowanego lub wybierz wszystkie.
  4. Kliknij ikonę menu Akcji (3 kropki) widoczną obok łącznej liczby wszystkich kontaktów.
  5. Wybierz opcję Zmień tag, co spowoduje pojawienie się okna dialogowego.
  6. W oknie dialogowym wybierz opcję Przypisz tag.
  7. Wybierz tag, który chcesz przypisać.
  8. Uruchom opcję Otaguj losowe kontakty.
  9. Wpisz rozmiar grupy, którą chcesz otagować (na przykład, jeśli masz listę 100 kontaktów, wpisz 50, aby losowo przypisać tag do połowy listy).