Jak korzystać z widoku kalendarza autoresponderów?

Na stronie Zarządzaj autoresponderami domyślnie zobaczysz widok listy autoresponderów. Jeżeli chcesz przejść do widoku kalendarza, wybierz ikonę kalendarza (znajdziesz ją obok menu wyboru listy kontaktów).

ikonka kalendarza.

Kalendarz w zakładce Menu >> Autorespondery wyświetli wszystkie autorespondery przypisane do wszystkich Twoich list. Aby ograniczyć wyniki do konkretnej listy, wybierz opcję Wszystkie listy i wskaż listę kontaktów, dla której autorespondery chcesz przejrzeć.

lista wszystkich list.

Kliknij na dowolnym dniu kalendarza, aby dodać do niego nowy autoresponder lub edytować te już istniejące. Możesz także przenosić autorespondery na inne dni cyklu w kalendarzu, aby zmienić odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi wiadomościami.