Jak dodać rekord CNAME do subdomeny? Video

Poniższe instrukcje mają zastosowanie w planach Email Marketing, Marketing Automation lub Ecommerce Marketing. Jeśli posiadasz konto GetResponse MAX, instrukcje znajdziesz w tym artykule.

Jeśli stworzyłeś swoją stronę internetową w Kreatorze stron, użyj tych instrukcji.

Napisy po polsku

Jeśli posiadasz swoją domenę firmową, i chcesz na jej subdomenie wyświetlić Landing page, dodaj rekord CNAME. Możesz wykorzystać wiele subdomen, ale dla każdej musisz dodać osobny wpis. Jeśli chcesz użyć głównej domeny, należy ustawić rekordy NS, instrukcja tutaj.

Aby wprowadzić niezbędne zmiany:

 1. Zaloguj się do swojego panelu kontrolnego hosta.
 2. W sekcji ustawień domeny odnajdź ustawienia DNS.
 3. W sekcji ustawień stwórz Rekord CNAME dla subdomeny, który będzie wskazywał na squeeze.gr8.com

Uwaga: propagacja zmian może potrwać do 24 godzin. Możliwość użycia subdomeny będzie zablokowana do momentu aktualizacji nazw serwerów i rekordów cache.

Możesz sprawdzić status swojej domeny na stronie Domeny landing pages. Aby przejść do tej strony, kliknij Zarządzaj kontem >> Domeny landing pages. Używaj tej strony do dodawania, usuwania i sprawdzania statusu swoich domen. Tutaj znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Jak dodać rekord CNAME do konta GoDaddy?

Aby dodać rekord CNAME w koncie GoDaddy:

 1. Zaloguj się do konta GoDaddy.
 2. Kliknij DNS, aby przejść do ustawień domeny.
 3. W zakładce Zarządzanie DNS, na dole sekcji Rekordy, kliknij Dodaj i wybierz CNAME z rozwijalnego menu.
 4. Ustaw wartości w następujący sposób:
 • Nazwa: wpisz nazwę subdomeny, do której odnosi się CNAME. Jeśli chcesz użyć subdomeny promocja.mojadomena.com, wpisz “promocja”. Upewnij się, że używasz wymaganego schematu przy wyborze subdomeny.
 • Wartość: wpisz nazwę hosta, na którego CNAME ma wskazywać. W tym przypadku: squeeze.gr8.com
 • TTL: wybierz, jak długo serwer będzie zachowywał informacje w pamięci podręcznej. Odwiedź stronę pomocy GoDaddy, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat czasu propagacji.
 1. Kliknij Zapisz.

Odwiedź stronę pomocy GoDaddy, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dodawania rekordu CNAME.

Jak dodać rekord CNAME w HostGator?

Aby stworzyć rekord CNAME w koncie HostGator:

 1. Zaloguj się do konta HostGator.
 2. Przejdź do zakładki Simple DNS Zone Editor (pod sekcją Domains w zakładce cPanel).
 3. Po kliknięciu ikony Simple DNS Zone Editor pojawi się prośba, aby dodać rekord CNAME.
 • W polu Name wpisz nazwę subdomeny, do której odnosi się CNAME. Jeśli chcesz użyć subdomeny promocja.mojadomena.com, wpisz “promocja”. Upewnij się, że używasz wymaganego schematu przy wyborze subdomeny.
 • W polu CNAME wpisz squeeze.gr8.com.
 1. Kliknij przycisk Add CNAME Record.

Odwiedź stronę pomocy HostGator, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmian ustawień DNS (MX, CNAME, i rekordów A).

Jak dodać rekord CNAME w Cloudflare?

Aby stworzyć rekord CNAME w Cloudflare musisz:

 1. Zaloguj się do swojego konta Cloudflare.
 2. Wybierz swoją domenę z menu po lewej stronie.
 3. Przejdź do zakładki DNS Settings.
 4. Kliknij przycisk Add record.
 • Wybierz CNAME w zakładce record Type.
 • W polu Name wpisz nazwę subdomeny, do której odnosi się CNAME. Na przykład jeśli korzystasz z subdomeny promo.mydomain.com wpisz “promo”. Zastosuj się do wymaganego wzorca, kiedy będziesz wybierał nazwę subdomeny.
 • Wpisz w polu Target wartość squeeze.gr8.com
 • Ustaw w polu Proxy status wartość DNS only.

Odwiedź stronę pomocy Cloudflare, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień CNAME.