Jak dodać odwiedzających stronę na WordPress do listy w GetResponse we wtyczce legacy WordPress?

Poniższy artykuł dotyczy naszej starszej wtyczki.

Stworzyliśmy zupełnie nową integrację, która jest opisana tutaj.

Gdy już zainstalujesz wtyczkę GetResponse for WordPress, możesz dodawać osoby odwiedzające Twoją witrynę lub bloga do listy w GetResponse poprzez:

 • umieszczenie formularzy stworzonych w GetResponse gdziekolwiek na stronie lub w ramach postów na blogu,
 • umieszczenie okienka do zapisu na listę w komentarzach i formularzach rejestracyjnych, aby dodawać do swojej listy osoby odwiedzające Twoją stronę,
 • dodanie okienka do zapisu na listę do formularzy Contact Form 7, BuddyPress oraz Ninja Forms.

Dodawanie formularzy GetResponse w WordPress

Dzięki wtyczce GetResponse for WordPress możesz zacząć dodawać na stronach stworzonych w WordPress formularze stworzone w GetResponse. Wtyczka pozwoli Ci na:

 • korzystanie z widgetu Formularz GetResponse (GetResponse Form), który umożliwia dodawanie formularzy na Twoją stronę (w menu bocznym, w stopce strony lub tuż pod jej nagłówkiem),
 • korzystanie z kodu skróconego (shortcode), aby dodawać formularze w treści postów na blogu.

Dodawanie formularzy na stronę za pomocą widgetu

 1. W zakładce Widgety przejdź do sekcji GetResponse Form Widget.
 2. Przenieś widget w pożądane miejsce – menu boczne, stopkę stronę lub jej nagłówek (możesz także kliknąć w widget, wybrać jego docelowe miejsce i kliknąć przycisk Dodaj widget (Add Widget)).
 3. Wybierz formularz i określ jego wygląd oraz umiejscowienie (uwaga: wygląd stylu WordPress jest dostępny wyłącznie dla formularzy zapisu legacy).
 4. Wybierz opcję Zapisz (Save).

Dodawanie kodu skróconego do umieszczania formularzy w treści postów na blogu

Jeśli chcesz dodać formularz zapisu do treści posta na blogu, musisz zawrzeć w tym poście tag w tych miejscach, w których chcesz umieścić formularz. Tag może wyglądać w ten sposób:

[grwebform url=”TUTAJ_WPISZ_ADRES_URL_FORMULARZA” css=”on/off” center=”on/off” center_margin=”200″/]

Jak dodać tag?

 1. Znajdź w treści posta miejsce, w którym chcesz umieścić formularz.
 2. Wybierz z rozwijalnego menu formularz GetResponse. Możesz też zdefiniować format formularza, wprowadzając drobne modyfikacje w kodzie HTML formularza:
 • CSS: Ustaw wartość tego parametru jako „ON”, aby wyświetlić formularz w formacie GetResponse, czyli w takiej formie, w jakiej został stworzony. Jeśli chcesz wyświetlić formularz w standardowym formacie WordPress, ustaw wartość tego parametru jako „OFF”. Ta funkcja zadziała tylko w przypadku formularzy legacy.
 • CENTER: Ustaw wartość tego parametru jako „ON”, aby wyrównać formularz do środka strony. Jeśli chcesz wyrównać formularz do lewej strony, ustaw wartość tego parametru jako „OFF”.
 • CENTER_MARGIN Ustaw ten parametr, aby zmienić marginesy (szerokość elementu) [rozmiar domyślny to 200px].
 • VARIANT Ustaw ten parametr, aby dostosować wariant formularza, dopuszczalne wartości to kolejne litery alfabetu: A-H Warianty formularza można stworzyć w koncie GetResponse. Ta opcja nie jest dostępna dla formularzy legacy.
 1. Kliknij przycisk Aktualizuj (Update), kiedy już skończysz ustawiać formularz.

Uwaga: wtyczka jest zaprojektowana dla stron na WordPress z powodu konkretnych wymagań serwisu WordPress. Jeżeli korzystasz z kodu HTML zamiast integracji z wtyczką, wygląd Twojego formularza może pokazywać fragmenty kodu. W WordPress nie należy korzystać z kodu JavaScript formularza pobranego z konta GetResponse. Możemy pomóc Ci wyłącznie z formularzami zamieszczonymi na stronach WordPress za pośrednictwem naszej wtyczki.

Umożliwienie zapisu na listę przy rejestracji na WordPress

Wtyczka GetResponse for WordPress pozwala Ci dodawać odwiedzających stronę WordPress do listy w GetResponse, gdy tylko ktoś zarejestruje się na stronie WordPress. Jak włączyć dodawanie odwiedzających przy rejestracji?

 1. Przejdź do zakładki Dodawanie kontaktów (Adding contacts) we wtyczce GetResponse for WordPress.
 2. Przejdź do sekcji Dodawanie kontaktów podczas rejestracji (Add Contacts upon Registration).
 3. Zmień Status na stan Włączony (Enabled).
 4. Wybierz listę, do której będą dodawane nowe kontakty. Jeżeli do tej listy jest przypisany włączony autoresponder, możesz zaznaczyć opcję dodawania kontaktów do cyklu autorespondera.
 5. Możesz także zmodyfikować tekst, który pojawi się obok okienka do subskrypcji. Możesz też wybrać domyślną opcję do zapisu na listę.
 6. Kliknij przycisk Zapisz zmiany (Save Changes). Uwaga: jeśli korzystasz z wbudowanej integracji w Contact Form 7, to opcja Dodawanie kontaktów podczas rejestracji (Add Contacts upon Registration) nie będzie dostępna.

Umożliwienie zapisu na listę osobom komentującym wpisy

Wtyczka GetResponse for WordPress pozwala dodawać nowe kontakty, gdy tylko napiszą komentarz na blogu. Poniższe kroki pokazują, jak to zrobić:

 1. Przejdź do zakładki Dodawanie kontaktów (Adding contacts) we wtyczce GetResponse for WordPress.
 2. Przejdź do sekcji Dodaj kontakty z komentarzy (Add Contacts from Comment).
 3. Zmień Status na stan Włączony (Enabled).
 4. Wybierz listę, do której będą dodawane nowe kontakty. Jeżeli do tej listy jest przypisany włączony autoresponder, możesz zaznaczyć opcję dodawania kontaktów do cyklu autorespondera.
 5. Możesz także zmodyfikować tekst, który pojawi się obok okienka do subskrypcji. Możesz też wybrać domyślną opcję do zapisu na listę.
 6. Kliknij przycisk Zapisz zmiany (Save Changes).

Uwaga: odwiedzający, którzy nie zalogowali się na WordPress, muszą wprowadzić swoje imię oraz adres email, aby zapisać się na Twoją listę. Użytkownicy zalogowani muszą jedynie zaznaczyć jedno okienko, aby zasubskrybować się na Twoją listę.

Korzystanie z wbudowanych integracji z BuddyPress i Contact Form 7

BuddyPress

Jeśli chcesz skorzystać z tej wbudowanej integracji, najpierw się upewnij, że masz zainstalowaną i włączoną wtyczkę BuddyPress (w przeciwnym razie nie zobaczysz tej opcji w Ustawieniach subskrypcji (Subscription settings).
Musisz włączyć okienko subskrypcji w formularzu rejestracyjnym, aby dodawać do GetResponse kontakty z wtyczki BuddyPress. Poniższe kroki pokazują, jak to zrobić:

 1. Przejdź do zakładki Dodawanie kontaktów (Adding contacts) we wtyczce GetResponse for WordPress.
 2. Przejdź do sekcji Dodaj kontakty przez formularz rejestracyjny BuddyPress (Add contacts via BuddyPress user registration form).
 3. Zmień Status na stan Włączony (Enabled).
 4. Wybierz listę, do której będą dodawane nowe kontakty. Jeżeli do tej listy jest przypisany włączony autoresponder, możesz zaznaczyć opcję dodawania kontaktów do cyklu autorespondera.
 5. Możesz także zmodyfikować tekst, który pojawi się obok okienka do subskrypcji. Możesz też wybrać domyślną opcję do zapisu na listę.
 6. Kliknij przycisk Zapisz zmiany (Save Changes).

Contact Form 7

Ta wbudowana integracja umożliwia dodawanie osób rejestrujących się za pomocą Contact Form 7 do listy GetResponse po zaznaczeniu pola wyboru. Aby użyć tej, opcji upewnij się, że masz zainstalowaną i włączoną wtyczkę Contact Form 7 (w przeciwnym razie nie zobaczysz tej opcji w Dodawaniu kontaktów Adding contacts).

Jak edytować szablon fomularza kontaktowego:

1. Wklej następujący fragment do szablonu formularza kontaktowego. Dostosuj wezwanie do działania do swojej marki i zachęć ludzi do rejestracji.

<label>
[checkbox signup-to-newsletter id:signup-to-newsletter class:signup-to-newsletter "Sign up to our newsletter!"]
</label> 

2. Zmień nazwę pola do wprowadzania adresu email na:

<label> Your Email (required)
[email* email] </label>

3. Do stworzenia pola nazwy i przesłania go GetResponse, użyj poniższego fragmentu:

<label>Name (required)
[text* your-name] </label>

4. Jeśli chcesz dodać pola dodatkowe do swoich kontaktów, możesz użyć poniższego fragmentu i zamienić frazę NAZWA_POLA_DODATKOWEGO na nazwę wybranego pola dodatkowego:

<label>Example custom field 
[text gr_custom:NAZWA_POLA_DODATKOWEGO] </label>

5. Zapisz zmiany i dodaj formularz na swoją stronę WordPress.

Przykład
<label>Name (required)
[text* your-name] </label>

<label>Email (required)
[email* email] </label>

<label>Example custom field (optional)
[text gr_custom:CUSTOM_FIELD_NAME] </label>

<label>[acceptance signup-to-newsletter id:signup-to-newsletter class:signup-to-newsletter] Sign up to our newsletter! [/acceptance]</label>

[submit "SIGN UP!"]

Ninja Forms

Możesz dodać okienko zapisu do swojego formularza Ninja Forms umieszczonego na Twoich stronach WordPress. Gdy ktoś wypełni formularz, może zostać automatycznie dodany do listy kontaktowej GetResponse. Aby dodać okienko, niezbędna będzie edycja ustawień formularza we wtyczce Ninja Forms.

Jeśli chcesz skorzystać z tej wbudowanej integracji, najpierw się upewnij, że masz zainstalowaną i włączoną wtyczkę BuddyPress (w przeciwnym razie nie zobaczysz tej opcji w Ustawieniach subskrypcji (Subscription settings).
Musisz włączyć okienko subskrypcji w formularzu rejestracyjnym, aby dodawać do GetResponse kontakty z wtyczki BuddyPress. Poniższe kroki pokazują, jak to zrobić:

 1. We wtyczce GetResponse wyświetl zakładkę Adding contacts (Dodawanie kontaktów) w sekcji GetResponse for WordPress.
 2. Przejdź do części o nazwie Add contacts via Ninja Forms.
 3. Zmień Status na Enabled.
 4. Wybierz listę, do której będą dodawane kontakty. Jeśli w liście aktywny jest cykl autoresponderów, możesz uruchomić opjcę, aby kontakty zostały dodane do cyklu.
 5. Przejdź do pulpitu Ninja Forms i kliknij formularz, do którego chcesz dodać okienko zapisu lub stwórz nowy formularz. Upewnij się, że formularz zawiera pola Email oraz Name. Jeśli chcesz użyć pola First Name (Imię), Klucz pola powinien rozpoczynać się od firstname_.
 6. W kreatorze formularzy kliknij ikonę Dodaj pole w dolnym prawym rogu, aby otworzyć zakładkę pól.
 7. Kliknij raz lub przeciągnij pole Single Checkbox w wybrane pole.
 8. Edytuj pole Label do wezwania do działania, które chcesz, żeby było widoczne.
 9. Rozwiń sekcję Advanced. W miejscu oznaczonym Checked calculation value wpisz 1, a w miejscu Unchecked calculation value wpisz 0.
 10. Rozwiń sekcję Administration. Następnie zmień wartość Field key na signup-to-newsletter, aby umożliwić przekazywanie danych kontaktów do GetResponse.
 11. Kliknij Done, aby zapisać zmiany.

Dodatkowe dane na temat konfiguracji formularzy Ninja Forms znadują się w dokumentacji Ninja Forms .

Chcesz zacząć wykorzystywać dane ecommerce i śledzić odwiedziny na stronie?

Jeśli korzystasz z WooCommerce, możesz użyć naszej wbudowanej integracji, aby:

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj artykuł, z którego dowiesz się, czym jest newsletter i jak skutecznie komunikować się ze swoimi subskrybentami.