Jak dodać certyfikat SSL do mojej domeny?

Możemy dodać certyfikat SSL do Twojej domeny. Po jego dodaniu wszystkie linki w wiadomościach wysłanych z Twojego konta GetResponse MAX będą rozpoczynały się od HTTPS (zakładając, że uruchomiona została opcja śledzenia kliknięć). Panel również będzie dostępny poprzez stronę HTTPS.

Certyfikat SSL można kupić u dowolnego dostawcy. Aby upewnić się, że będzie on zgodny z naszą platformą, skontaktuj się ze swoim Customer Experience Manager przed zakupem certyfikatu.

Jak dodać certyfikat SSL do domeny?

Aby dodać certyfikat SSL do domeny, wypełnij następujące kroki:

  1. Pobierz formularz CSR.
  2. Wypełnij formularz i prześlij go do swojego Customer Experience Manager. W oparciu o informacje, które podałeś, Twój Customer Experience Manager wygeneruje i prześle do Ciebie klucz CSR, który jest wymagany dla certyfikatu SSL.
  3. Przekaż swój klucz CSR swojemu dostawcy hostingu i pozyskaj certyfikat SSL.
  4. Prześlij swój certyfikat SSL swojemu Customer Experience Manager celem dodania go do Twojej domeny GetResponse.