Dlaczego płatność została pobrana szybciej niż się spodziewałem?

Dla potrzeb rozliczeń uznaje się, że miesiąc wynosi 30 dni, rok obejmuje 360 dni, zaś dwa lata 720 dni.

W związku z tym, że zakładamy, że miesiąc ma 30 dni, cykle rozliczeniowe nie zaczynają się co miesiąc tego samego dnia.