Czym Perfect Timing różni się od Time Travel?

Time Travel zapewnia dostarczenie Twojej wiadomości w określonym czasie lokalnym, bez względu na geograficzne położenie Twojego subskrybenta. Dzięki Time Travel możesz zagwarantować, że Twoja wiadomość dotrze punktualnie o godzinie 9 rano do każdego subskrybenta, bez względu na to, czy jest on w Nowym Jorku, Los Angeles czy Szanghaju.

Opcje Time Travel możesz włączyć w swoim newsletterze, autoresponderze i w cyklu automation.

Perfect Timing idzie o krok dalej, korzystając z danych historycznych dla każdego odbiorcy, aby precyzyjnie określić moment, w którym istnieje największe prawdopodobieństwo, że otworzą i klikną w Twoje wiadomości. Następnie dostarcza Twój newsletter dokładnie w tym optymalnym czasie, który został specjalnie dostosowany do preferencji każdego odbiorcy.

Możesz go włączyć tylko w wiadomości newsletter

Nie jest możliwe jednoczesne włączenie funkcji Time Travel i Perfect Timing w newsletterze.

Powiązane artykuły

Czym jest opcja Perfect Timing i jak działa? 
Czym jest opcja Time Travel i jak działa?