Czym jest Dodatkowe Potwierdzenie Płatności?

Dodatkowe potwierdzenie płatności wymagane jest w związku z Dyrektywą w sprawie usług płatniczych (PSD2) oraz Silnym uwierzytelnieniem klienta (SCA), które zostały wprowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

To rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa płatności dla klientów z Unii Europejskiej, które pomoże w redukowaniu nadużyć finansowych i uczynieniu płatności internetowych bardziej bezpiecznych.

SCA odnosi się do płatności internetowych “zainicjowanych przez klienta”. Metoda uwierzytelnienia ustalona jest przez bank.

Przeważnie jest to dodatkowy krok w realizacji transakcji, w którym bank poprosi o podanie dodatkowych informacji, aby sfinalizować płatność — na przykład może to być jednorazowe hasło SMS-owe.

Popularne materiały