Czy osoby będące na kilku listach jednocześnie otrzymają moją wiadomość wielokrotnie?

To, czy zduplikowane kontakty otrzymają Twoją wiadomość wielokrotnie zależy to od tego, jaki rodzaj wiadomości wysyłasz.

Newslettery

Wprowadziliśmy specjalne zabezpieczenia w GetResponse, aby Twoje newslettery nie zostały wysłane kilkukrotnie do tej samej osoby, nawet jeśli jest ona na kilku wybranych przez Ciebie listach.

Automation

Jeśli kilka duplikatów Twoich kontaktów spełni warunki Twojego cyklu, wówczas wszystkie akcje skonfigurowane w cyklu zostaną przypisane do każdego duplikatu. Jeśli akcje te to ‘Wyślij wiadomość’, wówczas wiadomość zostanie wysłana kilkakrotnie. Aby tego uniknąć, użyj filtru Unikalne kontakty. Element ten pozwala przefiltrować duplikaty kontaktów i sprawi, że tylko jedna kopia Twojej wiadomości zostanie wysłana do Twoich kontaktów.

Autorespondery

Jeśli utworzony został taki sam cykl Autorespondera na kilku listach, wówczas nie ma możliwości, aby uniknąć wysyłki tej samej wiadomości kilkukrotnie. Jeśli Twój kontakt będzie przypisany do cyklu w obu listach, wówczas będzie otrzymywał każdą wiadomość kilkukrotnie.