Czy mogę ponownie wysłać wiadomość z mojej aplikacji mobilnej? Czy mogę również wysłać moje zapisane wersje robocze?

Poniższe instrukcje mają zastosowanie tylko do wiadomości utworzonych w Edytorze legacy. Niestety nie można wysyłać wiadomości utworzonych w Nowym edytorze za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej.

Aplikacja na iPhone

Przejdź do zakładki Email Marketing >> Newslettery i kliknij podgląd wiadomości lub jej temat. Następnie dotknij strzałkę w prawym górnym rogu, aby ponownie wysłać wiadomość.

Aplikacja na Android

Dotknij Newslettery w menu po lewej stronie, następnie kliknij na menu akcji obok nazwy wiadomości (3 kropki) i wybierz opcję użyj ponownie. W zakładce Newslettery masz do dyspozycji dostarczone, zaplanowane, wersje robocze oraz a/b testy.

Wszystkie zapisane w koncie wersje robocze można wysłać za pośrednictwem aplikacji (bez edytowania).

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj artykuł, z którego dowiesz się, czym jest newsletter i jak skutecznie komunikować się ze swoimi subskrybentami.