Czy mogę ponownie wysłać wiadomość z mojej aplikacji mobilnej ? Czy mogę również wysłać moje zapisane wersje robocze?

Aplikacja na iPhone

Przejdź do zakładki Email Marketing >> Newslettery i kliknij podgląd wiadomości lub jej temat. Następnie dotknij strzałkę w prawym górnym rogu, aby ponownie wysłać wiadomość.

Aplikacja na Android

Dotknij Newslettery w menu po lewej stronie, następnie kliknij na menu akcji obok nazwy wiadomości (3 kropki) i wybierz opcję użyj ponownie. W zakładce Newslettery masz do dyspozycji dostarczone, zaplanowane, wersje robocze oraz a/b testy.

Wszystkie zapisane w koncie wersje robocze można wysłać za pośrednictwem aplikacji (bez edytowania).