Wrażliwe dane osobowe

Kategorie danych osobowych, które z natury są szczególnie wrażliwe w odniesieniu do fundamentalnych praw i swobód. Zasługują na szczególną ochronę z uwagi na fakt, iż kontekst ich przetwarzania może stanowić znaczące zagrożenie dla fundamentalnych praw i swobód. Ten rodzaj danych osobowych obejmuje:

  • dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, religijne lub wierzenia filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych,
  • dane genetyczne
  • dane biometryczne, które mogą posłużyć do zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące stanu zdrowia
  • dane dotyczące orientacji seksualnej i pożycia osoby fizycznej

Takie dane osobowe nie powinny być przetwarzane, chyba że jest to dozwolone w sytuacjach określonych przez RODO.