Przetwarzanie danych osobowych

Operacja lub zbiór operacji wykonywanych na danych osobowych, lub zbiorach danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub nie, na przykład: zbieranie, zapisywanie, organizowanie, usystematyzowanie, przechowywanie, opracowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dostosowywanie lub łączenie, ograniczenie, usunięcie lub niszczenie.