Kim są klienci?

W GetResponse, klienci to kontakty, które dodajesz do cyklu sprzedaży. Nazywamy ich “klientami” ponieważ reprezentują potencjalnych klientów. Możesz konwertować kontakty z wybranych list lub segmentów. Możesz też ręcznie wybrać kontakty, które chcesz zamienić w klientów. Dodawanie klientów do cyklu sprzedaży nie wymaga potwierdzenia (klienci są już na liście kontaktów i wyrazili zgodę na otrzymywanie od Ciebie wiadomości).

Możesz dodać do 1000 klientów do otwartego etapu (jednak zalecamy abyś najpierw dokonał selekcji kontaktów, które chcesz dodać).

Jak dodawać klientów?

Możesz dodawać klientów podczas tworzenia nowego cyklu sprzedaży lub dodawać ich do istniejących cykli. Po tym jak otworzysz cykl,

1. Kliknij Dodaj klientów.
2. Wybierz jedną lub więcej list lub segmentów i kliknij Zastosuj.
3. Zdecyduj, czy chcesz dodać wszystkie kontakty czy ręcznie wybrać kontakty z list lub segmentów, które wybrałeś i kliknij Dalej.
4. Przypisz do klientów informację, którą wybrałeś:
Etykieta (wymagana) — nazwa kategorii, którą chcesz przypisać do swoich klientów np. produkt lub typ usługi.
– Wybierz etap, na który chcesz dodać klientów (wymagany).

Możesz również dodać dodatkowe informacje:

  • Zamknij do — ustaw datę, po której możesz uznać, że sprzedaż się nie powiedzie
  • Nazwa opiekuna klienta
  • Wartość sprzedaży

5. Kliknij Dalej.

Twoi klienci, pojawią się w etapie, który dla nich wybrałeś. W tym miejscu, będziesz mógł podglądać i edytować ich szczegóły:

  • W widoku etapów, przeciągnij i upuść kafelki klientów z jednego etapu na drugi.
  • W widoku list możesz sortować klientów po etykietach, adresach email, etapach, wartościach, opiekunach klienta, zamknij do i zdarzeniach.

Czy można automatycznie dodawać klientów do cykli sprzedażowych?

Możliwe jest automatyczne dodawanie klientów do cykli sprzedażowych. Kiedy dodajesz nowych klientów, włącz automatyczną konwersję istniejących i przyszłych kontaktów do konkretnego etapu cyklu. Uwaga: ta opcja działa tylko dla list. Nie można wykorzystać automatycznej konwersji dla segmentów.

Aby dodawać klientów automatycznie

1. Przejdź do Menu>>Prosty CRM>>Zarządzaj cyklami sprzedaży i wybierz cykl.
2. Kliknij Dodaj klientów.
3. Wybierz listę. Następnie, wybierz opcję Konwertuj istniejące i przyszłe kontakty.
4. Kliknij Dalej, aby przejść do ustawień profilu klienta. Kiedy je uzupełnisz, wybierz Dalej.

Ikona pod nazwą etapu wskazuje na to, że kontakty konwertowane są automatycznie. Jeśli chcesz możesz ponowić te kroki dla innej listy.

Aby sprawdzić szczegóły automatycznej konwersji, kliknij w ikonę. Tutaj zobaczysz szczegóły automatycznej konwersji, listy, z których dodawane są kontakty oraz ilość automatycznie dodanych klientów.

Jeśli chcesz wstrzymać automatyczną konwersję, przesuń przełącznik statusu na Wyłączony. Kiedy będziesz chciał ponownie uruchomić automatyczną konwersję, przesuń przełącznik na Włączony.

Skopiowałem kontakty do różnych list. Co stanie się z duplikatami?

Jeśli na listach, które wybrałeś powtarzają się te same adresy email, usuniemy duplikaty i dodamy tylko jeden kontakt jako klienta.

Czy mogę stworzyć kilka kafelków klientów dla tego samego kontaktu w danym cyklu sprzedaży?

Istnieje możliwość stworzenia kilku kafelków klientów dla jednego kontaktu (dodać jeden kontakt jako kilka kafelków klientów). Kiedy dodajesz klientów, nie wybieraj wielu list lub segmentów. Wybierz jedną listę, aby dodać kontakt i przypisz mu etykietę. Powtórz te kroki, dla każdej etykiety, którą chcesz przypisać do danego kontaktu.