Wiadomość w formacie tekstowym

Tekst wiadomości email, który nie zawiera formatowania kodu HTML