Segmentacja listy

Podział listy według różnych kryteriów jak: wiek, płeć, historia zakupów lub miejsce zamieszkania.