RSS

Rodzina języków XML służących do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika stronach RSS. Wyróżnia się następujące rodziny RSS::

  • Rich Site Summary (RSS 0.91)
  • RDF Site Summary (RSS 0.9, RSS 1.0)
  • Really Simple Syndication (RSS 2.0)