ROI

(ang. Return of Invest) Zwrot z inwestycji – wskaźnik rentowności stosowany w celu zmierzenia rentowności przeprowadzonych lub planowanych działań.