REF (numer śledzący)

(ang. REF tracking number) Trzycyfrowy numer pozwalający monitorować źródło pochodzenia kontaktów. Na przykład, jeżeli formularze zapisu zostały umieszczone na trzech stronach internetowych, to numer śledzący REF pozwala sprawdzić, która z tych strona generuje najwięcej subskrybentów.