Pola predefiniowane

Można wstępnie zdefiniować nieograniczoną ilość pól i wykorzystać je w wiadomościach jako ((predefiniowane „X”)), gdzie X jest predefiniowaną nazwą pola. Warto zauważyć, że pole predefiniowane ma taką samą wartość dla wszystkich kontaktów.