Personalizacja

Nadanie wysyłanej wiadomości osobistych cech bazując na wcześniej uzyskanych informacjach o subskrybencie, np. jego danych osobowych lub adresowych. Polega to na automatycznym zastępowaniu standardowych zwrotów w temacie i treści wiadomości, bardziej osobistymi, np. „Drogi Przyjacielu” na „Panie Krzysztofie”.