Merge Word

Kombinacja słów odnoszących się do pól, które mogą być użyte do personalizacji wiadomości. Jeśli “Merge Word” są umieszczone w całej wiadomości, nawiasy [[ ]] muszą być wykorzystane, a słowo “custom” musi być być podkreślone “_”. Dlatego też, jeśli dodano dodatkowe pola: branża i nazwa firmy, połączenie słów będzie wyglądać tak: [[custom_firma_nazwa]] jest liderem w [[custom_branża]].