IMAP

(ang. Internet Message Access Protocol) standardowy protokół dostępu do poczty z serwera. Pozwala na zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach znajdujących się na zdalnym serwerze.