Format CSV

Specjalnie sformatowany zwykły plik tekstowy lub arkusz kalkulacyjny, który przechowuje podstawowe dane w bardzo prostym formacie, z jednym rekordem na każdej linii, a każde pole w tym rekordzie oddzielone jest przecinkami, np. Jan,Kowalski,jan@kowalski.com,mężczyzna,37. Aby wyeksportować plik w formacie Excel do pliku CSV, wystarczy wybrać typ pliku CSV podczas zapisywania dokumentu.