Dostarczona

Wiadomość uznana jest za dostarczoną, kiedy zostaje zaakceptowana przez odbiorcę. W tym momencie odbierający dostawca usług internetowych (ISP) może zdecydować, czy poddać wiadomość dodatkowemu filtrowaniu anty-spamowemu lub przekierowaniu.