Below the fold (poniżej linii)

Część wiadomośći lub strony internetowej w przeglądarce, która jest widoczna dopiero po przewinięciu kursora w dół. W przeciwieństwie do „Above the fold” materiał w tej części uznaje się za mniej atrakcyjny dla odbiorcy.