Administrator danych

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; gdzie cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.