Pole dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat kontaktów, które mogą zostać użyte do personalizacji wiadomości. Możesz tworzyć pola dodatkowe, dzięki którym zgromadzisz dodatkowe informacje na temat kontaktów, takie jak numer telefonu, zainteresowania, nazwa firmy, liczba zatrudnionych itp.