Platforma danych klientów

Platforma danych klientów (CDP) to system oprogramowania, który gromadzi, integruje i zarządza danymi klientów z różnych źródeł w celu stworzenia ujednoliconego i kompleksowego widoku każdego klienta. Służy jako centralne repozytorium wszystkich informacji związanych z klientami, umożliwiając firmom lepsze zrozumienie ich klientów, personalizację działań marketingowych i poprawę doświadczeń klientów.

CDP zostały zaprojektowane w celu sprostania wyzwaniom związanym z rozdrobnionymi danymi klientów, które często są rozproszone w wielu systemach, takich jak CRM, platformy e-mail marketingu, platformy e-commerce i inne. Konsolidując dane z różnych źródeł, CDP zapewniają całościowy obraz interakcji, preferencji, zachowań i danych demograficznych klientów.

Dzięki CDP firmy mogą gromadzić dane klientów zarówno online, jak i offline, w tym wizyty na stronie internetowej, historię zakupów, interakcje w mediach społecznościowych, zapytania dotyczące obsługi klienta i inne. Te dane są następnie oczyszczane, usuwane z duplikatów i standaryzowane, aby zapewnić dokładność i spójność.

Jedną z kluczowych cech CDP jest możliwość tworzenia ujednoliconych profili klientów. Profile te zawierają szczegółowe informacje o każdym kliencie, w tym jego dane kontaktowe, historię transakcji, preferencje dotyczące produktów i wszelkie inne istotne dane. Profile te są stale aktualizowane w czasie rzeczywistym w miarę gromadzenia nowych danych, dzięki czemu firmy mają najbardziej aktualne informacje o swoich klientach.