Jaki status może otrzymać moja reklama Facebook Ads?

Facebook Marketing Partner Logo.

Do reklam Facebook Ads mogą zostać przypisane różne statusy.

Po tym, jak prześlesz swoją reklamę, musi ona zostać zaakceptowana najpierw przez GetResponse, a następnie przez Facebook. Podczas procesu weryfikacji reklama otrzyma status W trakcie weryfikacji.

Co stanie się, gdy moja reklama zostanie zaakceptowana?

Gdy Twoja reklama zostanie zaakceptowana, spróbujemy pobrać płatność z Twojej karty za cały budżet, który ustaliłeś dla danej reklamy.

  • Jeśli płatność nie powiedzie się, będziesz musiał ponowić transakcję. Jeśli ponownie się nie uda, wyświetlimy status Odrzucona.
  • Jeśli płatność będzie udana, reklama otrzyma status Aktywna lub Zaplanowana, w zależności od ustawienia.

Oznacza to, że reklama będzie wyświetlana do określonego przez Ciebie terminu. Teraz będziesz mieć trzy opcje zmiany statusu:

  1. Wstrzymaj reklamę. Jeśli wstrzymasz reklamę i nie uruchomisz jej ponownie przed datą zakończenia, pobrana kwota zostanie zablokowana do daty końcowej. Po tym czasie pieniądze, które nie zostały wykorzystane, zostaną zwrócone do Całkowitego salda.
  2. Anuluj reklamę. Kiedy anulujesz reklamę, pozostała kwota zostanie zwrócona do Całkowitego salda.
  3. Możesz też zdecydować, aby pozostawić reklamę bez zmian. Zostanie ona wtedy wyświetlana do końcowej daty, po czym otrzyma status Ukończona i cały budżet zostanie wykorzystany.

Uwaga: W trakcie wyświetlania reklamy, może zdarzyć się, że zostanie ona wycofana przez Facebook. Jeśli tak się stanie, zobaczysz status Wycofano akceptację. Będziesz mieć możliwość edytowania reklamy i przesłania jej ponownie lub pozostawienia jej bez zmian. Jeśli nic nie zrobisz, kwota z budżetu zostanie zablokowana do końcowej daty. Po tym czasie niewykorzystane fundusze zostaną dodane do Całkowitego salda.

Więcej informacji na temat danego statusu uzyskasz, gdy skierujesz kursor na kropkę umieszczoną przy statusie.

Status.

Co stanie się z płatnością, gdy moja reklama będzie wstrzymana, anulowana lub wycofana przez Facebook?

Całość niewykorzystanej kwoty budżetu zostanie przekazana do Całkowitego salda. Nastąpi to po upływie ustalonego czasu trwania reklamy. Gdy stworzysz kolejną reklamę, wykorzystamy tę kwotę w pierwszej kolejności do opłacenia budżetu nowej reklamy. Jeśli suma zgromadzona w Całkowitym saldzie nie będzie wystarczająca do pokrycia kosztu reklamy, resztę należności pobierzemy z Twojej karty.

Co stanie się, gdy moja reklama nie zostanie zaakceptowana?

Twoja reklama może zostać odrzucona na dwóch etapach.

Odrzucona przez GetResponse

Jeśli Twoja reklama nie przejdzie weryfikacji GetResponse, zostanie odrzucona. Zobaczysz status Nieudana obok nazwy reklamy. Aby to zmienić, możesz edytować reklamę i ponownie przesłać ją do weryfikacji. Jeśli tego nie zrobisz, reklama pozostanie w koncie z tym statusem.

Odrzucona Facebook

Jeśli Twoja reklama nie zostanie zaakceptowana przez Facebook, ujrzysz status Odrzucona. Aby to zmienić, możesz edytować reklamę i ponownie przesłać ją do weryfikacji. Jeśli tego nie zrobisz, reklama pozostanie w koncie z tym statusem. Reklama może zostać odrzucona zgodnie z wytycznymi Facebooka.