Jak zmienić stronę z podziękowaniem i adres URL dla już zapisanych kontaktów w formularzach legacy?

Poniższy artykuł dotyczy formularzy legacy.

Formularze legacy nie są już rozwijane i nie są dostępne na kontach utworzonych po 18 lipca 2023.

Stronę z podziękowaniem i URL dla osób już zapisanych do Twojej listy można zmienić w ustawieniach formularza. Aby to zrobić, kliknij Ustawienia w prawym górnym rogu kreatora formularzy.

Ustawianie strony z podziękowaniem

Możesz zadecydować, co Twoi nowi subskrybenci zobaczą po kliknięciu przycisku zapisu. Rozwiń listę obok „Wybierz stronę z podziękowaniem” i wybierz jedną z opcji:

  • Niestandardowe: aby wprowadzić URL własnej strony z podziękowaniem. Każdy, kto wypełni formularz, zobaczy wprowadzoną stronę z podziękowaniem.
  • Domyślny: aby wyświetlić domyślną stronę GetResponse z podziękowaniem. Uwaga: jeżeli wybierzesz tę opcję, zanim opublikujesz formularz, upewnij się, że strona została przez Ciebie edytowana w zakładce Strona z podziękowaniem w kreatorze formularzy.
  • Zostań na stronie: jeżeli wybierzesz tę opcję, formularz zostanie zresetowany. Wszyscy, którzy się zapisali, pozostaną na stronie z formularzem. Oznacza to, że nie zobaczą żadnej strony z podziękowaniem.

Ustawianie adresu URL dla już zapisanych kontaktów

W ten sposób możesz zdecydować, co się stanie, jeżeli dana osoba będzie chciała zapisać się do Twojej listy po raz drugi, używając tego samego adresu email. Jest to istotne, ponieważ nie można zapisać się dwukrotnie do tej samej listy przy użyciu tego samego adresu.

W sekcji Adres URL dla już zapisanych kontaktów wybierz:

  • Zostań na stronie: jeżeli chcesz, żeby osoby pozostały na stronie po zapisie. Zobaczą powiadomienie dotyczące tego, że adres już został użyty.
  • Niestandardowe: wprowadź adres URL strony, która ma być wyświetlona, kiedy osoba już zapisana kliknie przycisk zapisu.