Jak używać sekcji w starszej wersji kreatora landing page?

Użycie sekcji jest świetnym sposobem na zorganizowanie treści na stronie. Sekcja jest swego rodzaju pojemnikiem, który grupuje elementy. Kiedy grupujesz elementy takie jak przyciski czy obrazy, możesz je przemieszczać lub usuwać jednym kliknięciem.

Sekcje mają dwie główne funkcje:

 • Organizują elementy w logiczne grupy
 • Pozwalają na zarządzanie treścią w prosty sposób

Większość szablonów stron landing page składa się z sekcji. Możesz również dodawać sekcje do swoich szablonów.

Jak używać sekcji?

Aby dodać sekcję, przeciągnij ikonę z paska narzędzi.

[addImageMedia src="https://us-wd.gr-cdn.com/help/2019/07/section-icon.png" id="img_24659" alt="Section icon." caption="" ]

Działa to tak samo dla wszystkich sekcji, włączając w to te na dole strony.

Jak zduplikować sekcję?

Aby zduplikować sekcję, kliknij jakiekolwiek puste miejsce w dowolnej sekcji i kliknij + (ikona duplikacji) na pasku narzędzi na górze sekcji. Zduplikowana w ten sposób sekcja zostanie automatycznie umieszczona pod oryginalną sekcją.

IMG

Jak tworzyć połączenia pomiędzy sekcjami?

Możesz użyć klikalnych elementów (przycisków, obrazów lub tekstu), aby tworzyć połączenia między sekcjami. Takie elementy będą przenosiły użytkownika do konkretnego miejsca na stronie. Możesz użyć tej funkcjonalności, na przykład, aby połączyć tekst z formularzem na dole strony lub przyciski na dole strony z formularzem na górze.

Stwórz połączenie, które pomoże użytkownikom znaleźć najbardziej istotne części Twojej strony. Na przykład połącz przycisk z ostatniej sekcji z formularzem w pierwszej sekcji. Zrobienie tego ułatwia odwiedzającym zapis na listę. Dzięki połączeniu nie muszą przewijać strony do góry w celu znalezienia formularza.

Możesz użyć jednego z szablonów, na przykład Active Gym lub Fitness Journey, które zawierają połączone elementy. Możesz również wybrać inny szablon i dodać swoje elementy. Następnie możesz połączyć je w sposób najbardziej odpowiadający Twoim potrzebom. Aby to zrobić:

1. Wybierz klikalny element, który chcesz połączyć z formularzem i upuść go w sekcji.

2. Podwójnie kliknij na element aby otworzyć menu edycji.

IMG

3. Kliknij ikonę linku w menu.

Link icon.

4. W polu Typ, wybierz Sekcja. Następnie wybierz sekcję, z którą chcesz połączyć (sekcję, w której znajduje się formularz).

5. Kliknij OK.

Możesz teraz opublikować lub kontynuować edycję strony. Jeżeli podczas edycji będziesz przesuwać sekcje, ustawienia elementów będą automatycznie się uaktualniały. Ustawienia reagują na dokonywane zmiany i łączą się z odpowiednią sekcją w jej aktualnym miejscu. Oznacza to, że numer sekcji w ustawieniach przycisku zmienia się automatycznie i nie musisz edytować ustawień po zmianie położenia sekcji.

Kiedy opublikujesz stronę i odwiedzający klikną przycisk, strona zostanie przewinięta do sekcji, która zawiera formularz.

Uwaga: Ta funkcjonalność nie przesuwa widoku w edytorze. Aby sprawdzić działanie połączenia, opublikuj stronę.

Czy mogę używać skrótów w edytorze landing page?

Poniżej znajdziesz skróty dla komputerów Mac i PC, które pomogą Ci w sprawnej edycji stron landing page.

 • przyciśnij CMD/CTRL+S aby zapisać zmiany
 • przyciśnij CMD/CTRL+D aby zduplikować jeden, lub więcej elementów, lub sekcję
 • przyciśnij CMD/CTRL+C aby skopiować jeden, lub więcej elementów, lub sekcję
 • przyciśnij CMD/CTRL+V aby wkleić jeden lub więcej skopiowanych elementów
 • przyciśnij CMD/CTRL + lewe kliknięcie myszy, aby wybrać kilka elementów
 • przyciśnij CMD/CTRL+Z aby cofnąć zmianę
 • przyciśnij SHIFT+CMD/CTRL+Z powtórzyć akcję
 • przyciśnij CMD/CTR+O – aby zoptymalizować obraz dla urządzeń mobilnych (tylko dla widoku mobilnego)
 • przyciśnij GÓRA, DÓŁ, LEWO, PRAWO aby przesunąć wybrany element o jeden pixel
 • przyciśnij SHIFT+ DÓŁ, LEWO, PRAWO aby przesunąć wybrany element o dziesięć pixeli
 • przyciśnij BACKSPACE – usunąć element