Jak udostępniać szablony pomiędzy kontami MAX? MAX

Poniższa funkcja jest dostępna tylko w kontach MAX.

Szablony wiadomości e-mail można kopiować między kontami, dzięki czemu zespoły mogą je udostępniać między sobą.

Najpierw należy utworzyć rolę, która pozwoli użytkownikowi kopiować szablony między kontami. 

Należy pamiętać, że obecnie ze względów operacyjnych właściciele kont nie mają uprawnień do kopiowania szablonów między kontami. Zamiast tego należy przypisać rolę do jednego z użytkowników.

Jak przypisać rolę do użytkownika?

Kliknij w ikonkę profilu w prawym górnym rogu, wybierz Konta i użytkownicy > Role > Dodaj rolę. Można również edytować jedną z istniejących ról (pamiętaj, że nasze domyślne role, Marketer, Administrator i Grafik, nie mogą być edytowane).

W sekcji Email marketing ustaw możliwość kopiowania szablonów na “Tak”: 

Jak skopiować szablon pomiędzy kontami

Po włączeniu uprawnienia do kopiowania szablonów, w zakładce Email Marketing > Moje szablony należy najechać kursorem na trzy kropki po prawej stronie szablonu, aby zobaczyć dodatkowe opcje:

Po kliknięciu otworzy się okno z opcją wybrania kont, do których szablon ma zostać skopiowany:

Po wybraniu kont docelowych kliknij przycisk Kopiuj. Szablon zostanie skopiowany do wybranych kont.

Jak skopiować więcej niż jeden szablon

Można również skopiować więcej niż jeden szablon na raz. Wystarczy zaznaczyć pola po lewej stronie, a na górze pokaże się opcja skopiowania wybranych szablonów: