Jak stworzyć wiadomość z tekstem pisanym od prawej do lewej?

Nowy edytor wiadomości

Tekst w każdej wiadomości stworzonej w nowym edytorze dostosuje się automatycznie, jeżeli język ustawiony dla listy powiązanej z wiadomością wykorzystuje orientację od prawej do lewej.

Uwaga: Język newsletterów jest pobierany z powiązanej listy, którą możesz zmienić pod nazwą swojej wiadomości na stronie tworzenia newslettera. Jeżeli potrzebujesz zmienić język danej listy, możesz to zrobić w ustawieniach listy.

Warto również zapamiętać, że wyrównanie do lewej strony będzie wyłączone, jeżeli język danej listy powiązanej z wiadomością używa orientacji od prawej do lewej.

Wiadomości potwierdzające

Jeżeli Twoja lista ma ustawiony język, w którym pisze się od prawej do lewej strony – jak np. hebrajski – to tekst we wszystkich wiadomościach z potwierdzeniem będzie wyświetlany od prawej do lewej strony.