Jak stworzyć wiadomość z tekstem pisanym od prawej do lewej?

Jeżeli Twoja lista ma ustawiony język, w którym pisze się od prawej do lewej strony – jak np. hebrajski – tekst we wszystkich wiadomościach z potwierdzeniem będzie wyświetlany od prawej do lewej strony. Możesz to ustawić w menu Ustawienia listy>>Ogólne. Sprawdź nasz artykuł na temat ustawień listy i zmiany jej języka.

Jeżeli chcesz stworzyć newsletter lub serię autoresponderów z zapisem od prawej do lewej strony, przejdź do zakładki Wiadomości. Następnie wybierz opcję Stwórz autoresponder lub Stwórz newsletter i przejdź do Edytora wiadomości.

Podczas edycji newslettera (krok „Utwórz”), przeciągnij do szablonu element „Tekst”. Usuń domyślny tekst i zacznij wprowadzać własny – powinien być automatycznie zapisywany od prawej strony.