Jak stworzyć ankietę?

Funkcja Ankiety jest wycofywana. Oznacza to, że nie oferujemy już jej wsparcia i niebawem zostanie ona całkowicie wyłączona.

Ankiety GetResponse pomagają dowiedzieć się, co myślą i czego chcą Twoi klienci.

Aby stworzyć ankietę:

  1. Przejdź do zakładki Formularze. Formularze otworzą się pierwsze.
  2. Aby przejść do ankiet, kliknij zakładkę Ankiety.
  3. Kliknij w przycisk Stwórz nową ankietę.
  4. Wprowadź potrzebne informacje i kliknij Dalej.

Aby stworzyć pytania, użyj narzędzia drag-and-drop po prawej stronie kreatora. Do ankiety możemy dodać następujące typy pytań:

  • Jednokrotnego wyboru
  • Wielokrotnego wyboru
  • Tekstowe (pojedynczy wiersz)
  • Tekstowe (akapit)
  • Formularz zapisu (aby dodać kontakty, które nie są jeszcze na Twojej liście)

Aby edytować pytanie, kliknij przycisk Edytuj z prawej strony pytania. Aby zmienić kolejność pytań, kliknij i przeciągnij pytanie w wybrane miejsce.

Możesz też ustawić pytania w taki sposób, aby zapisywały one odpowiedzi jako pola dodatkowe typu tekst (ta opcja jest niedostępna dla pytań wielokrotnego wyboru).

Uporządkuj ankietę, tworząc kilka stron, klikając w zakładkę Dodaj stronę.

Kliknij przycisk Zapisz ankietę, jeśli chcesz wrócić do edycji ankiety później. Kliknij przycisk Zapisz i publikuj ankietę, jeśli jesteś chcesz opublikować ankietę.