Jak mogę przechodzić między podstronami w kreatorze stron internetowych?

Są dwa sposoby zmiany aktualnie otwartej podstrony w edytorze.

  1. Wybierz podstronę z rozwijanego menu na górze paska narzędzi.
  1. Kliknij na przycisk Zarządzaj stronami, a następnie kliknij na podstronę, którą chcesz otworzyć.

Uwaga: kliknięcie na element menu strony w edytorze stron internetowych otworzy pasek narzędzi dla tego elementu.
Aby otworzyć daną podstronę w edytorze, skorzystaj z jednej z powyżej wspomnianych metod.