Jak korzystać z akcji „Usuń z etapu”?

Akcja Usuń z etapu pozwala na automatyczne usuwanie klientów z konkretnego etapu w cyklu sprzedaży. Warto skorzystać z tej akcji, jeśli chcesz wykasować z cyklu tych klientów, z którymi nie będziesz się więcej kontaktować.

Aby skonfigurować akcję Usuń z etapu:
1. Przenieś element do obszaru roboczego. Kliknij ten element, aby otworzyć zakładkę z jego szczegółami.
2. Wybierz cykl sprzedaży, a następnie zdecyduj, z którego etapu chcesz usuwać klientów.

Masz kilka możliwości do wyboru:

  • wybierz opcję Dowolny etap, aby usunąć wszystkich klientów z całego cyklu sprzedaży,
  • wybierz opcję Dowolny otwarty etap, aby usunąć klientów, którzy znajdują się wyłącznie na etapach otwartych,
  • wybierz opcję Dowolny zamknięty etap, aby usunąć klientów z etapów Utracony, Pozyskany lub Wstrzymany (ostatni etap będzie wzięty pod uwagę, jeśli w ogóle z niego korzystasz),
  • wybierz opcję Konkretny etap, a następnie wybierz nazwę tego etapu, aby zawęzić działanie akcji do jednego etapu.

3. (opcjonalnie) Możesz też włączyć dla tego elementu opcję Powtarzaj wielokrotnie, jeśli wiesz, że ten sam kontakt jest przypisany do kilku klientów w bieżącym cyklu sprzedaży. Dzięki temu pozwolisz swoim kontaktom na przechodzenie przez ten element więcej niż raz (jeśli to zrobisz, pamiętaj też o włączeniu opcji **Powtarzaj wielokrotnie* dla pozostałych elementów użytych z tą akcją w danym cyklu automation).