Jak dodać pola dodatkowe do formularza legacy?

Poniższy artykuł dotyczy formularzy legacy.

Formularze legacy nie są już rozwijane i nie są dostępne na kontach utworzonych po 18 lipca 2023.

W kreatorze formularzy GetResponse możesz używać istniejących już w koncie pól dodatkowych i tworzyć nowe. Pola dodatkowe pozwalają zbierać informacje o Twoich kontaktach i używać ich do segmentacji listy.

Pola dodatkowe w GetResponse dzielą się na:

  • Wbudowane – pola dodatkowe, stworzone przez GetResponse żeby ułatwić Ci pracę,
  • Zdefiniowane przez użytkownika – pola, które możesz dodawać w zakładce Kontakty > Pola dodatkowe.

Tworzenie nowego pola dodatkowego

Aby utworzyć nowe pole dodatkowe, przejdź do zakładki Kontakty > Pola dodatkowe i kliknij w przycisk Dodaj pole dodatkowe.

Żeby zastosować utworzone pole dodatkowe w formularzu, podczas edycji formularza przeciągnij je z paska narzędzi po prawej stronie i upuść na obszar roboczy.

Pole dodatkowe na formularzu

Edytor posiada specjalną siatkę graficzną, która pomoże Ci wyrównać i odpowiednio wypozycjonować wszystkie pola dodatkowe. Aby edytować naniesione pole, kliknij na nie i skorzystaj z zakładek Layout i Styl.

Jeśli potrzebujesz na swoim formularzu więcej miejsca na pola dodatkowe, możesz zwiększyć odstępy między polami przy użyciu zakładki Layout lub powiększyć cały formularz przy pomocy suwaków na krawędziach szablonu.

Powiększanie formularza