Jak dodać obrazek lub przycisk w bloku tekstowym?

W edytorze tekstu istnieje możliwość umieszczenia zdjęcia, czy przycisku na tej samej wysokości co pola tekstowe (obok, lub pomiędzy nimi). W tym celu, w edytorze tekstu przejdź do Sekcji, a następnie, wybierz dwie, bądź więcej kolumn. Sekcja zostanie podzielona w zależności od wybranego układu kolumn. 

sekcja 2-kolumnowa

Aby dodać je pomiędzy dwoma blokami tekstowymi, podziel tekst na dwa oddzielne bloki tekstowe i dodaj przycisk lub obrazek pomiędzy te bloki.

Edytor legacy

Jak umieścić obrazek w polu tekstowym?

Istnieją dwie metody dodania zdjęcia do pola tekstowego:

Najszybszym jest użycie elementu Obrazek & Tekst. Pozwoli on na umieszczenie obrazka w lewym bądź prawym górnym rogu pola tekstowego. Możesz zmienić położenie obrazka w pasku z narzędziami, który pojawi się po zaznaczeniu umieszczonej już sekcji.

Jeśli pole tekstowe zostało przygotowane wcześniej, możesz dodać do niego zdjęcie bez potrzeby dodawania nowego pola Obrazek & Tekst. W tym celu:

1. Otwórz zakładkę Podstawowe elementy

2. Przeciągnij Obrazek na gotowe pole tekstowe – narzędzie wyświetli ramkę pola tekstowego, i miejsce w którym umieszczony zostanie obrazek.

3. Kliknij w umiejscowione wcześniej pole, i wybierz obrazek z galerii. Pozycję obrazka można zmienić za pomocą przycisków w pasku narzędzi.

ikony wyrównania

W ten sam sposób możesz też umieścić w polu tekstowym przycisk.