Jak aktywować Microsoft Dynamics 365 w GetResponse? MAX

Możesz połączyć Microsoft Dynamics 365 z kontem GetResponse, aby synchronizować bazę kontaktów pomiędzy platformami.

Aby aktywować Microsoft Dynamics 365 w GetResponse:

 1. Przejdź do zakładki Narzędzia >> Integracje i API.
 2. Najedź kursorem na Microsoft Dynamics 365 i kliknij Szczegóły. Następnie kliknij przycisk Połącz.
Połącz
 1. W wyskakującym oknie podaj następujące informacje:
 • MS Dynamics version
 • ID klienta
 • Client Secret
 • CRM Environment Address
 • Authority Server URL

Jak odnaleźć MS Dynamics version?

Niniejsza instrukcja aktywacji obejmuje wersję MS Dynamics On-Line. Wybierz opcję On-Line z rozwijalnej listy.

Jak odnaleźć ID klienta?

Aby odnaleźć ID klienta:

 1. Zaloguj się w Microsoft Azure.
 2. Kliknij ikonę App registrations.
 1. Kliknij opcję + New registration i utwórz ją.
 1. Nowa rejestracja będzie widoczna na stronie App registrations.
 1. Skopiuj Application (client) ID i wklej w pole ID Klienta w swoim koncie GetResponse.

Jak odnaleźć Client Secret?

Aby odnaleźć Client Secret:

 1. Kliknij nazwę Application (client) ID na stronie App registrations.
 2. Przejdź do zakładki Certificates & secrets.
 1. Kliknj + New client secret.
 2. Otworzy się okno Add a client secret. Wypełnij pola Description oraz Expires. Nowy wpis będzie dostępny pod Client Secrets.

Uwaga: Wartość zostanie ukryta po opuszczeniu strony i nie będzie można jej ponownie wyświetlić. Przed opuszczeniem strony upewnij się, że skopiowałeś Secret ID.

 1. Wklej skopiowaną wartość w pole Client Secret w swoim koncie GetResponse.

Jak odnaleźć CRM Environment Address?

Aby odnaleźć CRM Environment Address:

 1. Zaloguj się w koncie Dynamics 365.
 2. Skopiuj adres URL do slasha z wyszukiwarki.
 1. Wklej skopiowany link w polę CRM Environment Address w koncie GetResponse.

Jak odnaleźć API CRM version?

Aby odnaleźć API CRM version:

 1. Przejdź do centralnego panelu administracyjnego Power Platform.
 2. Kliknij zakładkę Environments.
 3. Wybierz środowisko.
 4. Pod etykietą Version zobaczysz ciąg liczb. Na przykład, jeśli ciąg liczb rozpoczyna się od 9.2., będzie to Twój API CRM version.
 5. Wybierz odpowieni API CRM version z rozwijalnego menu w koncie GetResponse.

Jak odnaleźć Authority Server URL?

Aby odnaleźć Authority Server URL:

 1. Przejdź do Azure i kliknij kafelkę Azure Directory.
 1. Skopiuj Tenant ID.
 1. Przejdź do konta GetResponse.
 2. W polu Authority Server URL wklej link w następującym formacie: https://login.microsoftonline.com/ + IDkatalogu. Użyj Tenant ID jako IDkatalogu.

Aby ukończyć proces aktywacji, niezbędne będzie utworzenie App User w CRM.

 1. Przejdź do konta Dynamics 365.
 2. Kliknij Settings i wybierz Security z rozwijalnego menu.
 1. Przejdź do zakładki Users.
 1. Kliknij Enabled Users, aby otworzyć rozwijalne menu. Wybierz opcję Application Users z menu.
 1. Otworzy się strona Application Users. Kliknij +NEW.
 1. Otworzy się okno New User.

Uwaga: w osobnej zakładce przeglądarki otwórz Microsoft Azure.

W koncie Microsoft Azure:

 1. Przejdź do App registrations.
 1. Kliknij Overview.
 1. Skopiuj Application (client) ID.

Uwaga: po skopiowaniu Application (client) ID, wróć do konta Dynamics 365, aby ukończyć aktywację.

W koncie Dynamics 365:

 1. Wklej Application (client) ID w polu Application ID.
 1. Wszystkie pola zostaną automatycznie wypełnione po kilku chwilach. Gdy tak się stanie, kliknij Connect.

Informacje na temat synchronizowania kontaktów między kontami GetResponse i Dynamics 365 uzyskasz w tym artykule.