GPT-3

GPT-3 lub Generative Pre-trained Transformer, to rodzaj modelu językowego sztucznej inteligencji opracowanego przez OpenAI, który wykorzystuje algorytmy głębokiego uczenia się do generowania tekstu podobnego do ludzkiego i wyróżnia się w różnych zadaniach przetwarzania języka naturalnego.

Część “Generative” oznacza jego zdolność do generowania tekstu podobnego do ludzkiego, “Pre-trained” wskazuje, że jest on szkolony na dużym zbiorze danych przed dostrojeniem do określonych zadań, a “Transformer” odnosi się do podstawowej architektury sieci neuronowej wykorzystywanej w jego rozwoju.

Wszechstronność GPT-3 pozwala programistom tworzyć aplikacje, od chatbotów po narzędzia do tworzenia treści, pokazując jego potencjał transformacyjny w różnych branżach. Zdolność modelu do rozumienia kontekstu i generowania kontekstowo istotnych odpowiedzi przyczynia się do jego szerokich zastosowań w dziedzinie sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego.

Wykorzystując technologię GPT-3, GetResponse tworzy generatory emaili AI i tematów wiadomości. Zanurz się głębiej w sferę AI w email marketingu, zapoznając się z tymi artykułami: Kreator emaili AI i AI w Email Marketingu.