Gęstość słów kluczowych

Gęstość słów kluczowych odnosi się do odsetka przypadków, w których określone słowo kluczowe lub fraza pojawia się na stronie internetowej w porównaniu z całkowitą liczbą słów na tej stronie. Jest to wskaźnik często używany w optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO) w celu określenia znaczenia strony internetowej dla określonego słowa kluczowego.

Gęstość słów kluczowych oblicza się, dzieląc liczbę wystąpień słowa kluczowego przez całkowitą liczbę słów na stronie internetowej i mnożąc ją przez 100. Na przykład, jeśli słowo kluczowe pojawi się 10 razy na stronie internetowej zawierającej 500 słów, gęstość słów kluczowych wyniesie 2% (10/500 * 100).

We wczesnych dniach SEO gęstość słów kluczowych była uważana za ważny czynnik wpływający na wyższą pozycję na stronach wyników wyszukiwania (SERP). Webmasterzy często wypełniali swoje treści słowami kluczowymi, aby zmanipulować wyszukiwarki do wyższego pozycjonowania ich stron. Jednak wyszukiwarki ewoluowały i stały się bardziej wyrafinowane, kładąc mniejszy nacisk na gęstość słów kluczowych, a większy na ogólną jakość i trafność treści.

Obecnie gęstość słów kluczowych jest tylko jednym z wielu czynników, które wyszukiwarki biorą pod uwagę przy określaniu trafności i jakości strony internetowej. Chociaż nadal ważne jest, aby naturalnie umieszczać słowa kluczowe w treści, nadmierne ich użycie może być postrzegane jako spam i może faktycznie zaszkodzić twoim rankingom.