Gdzie mogę wyświetlić dostarczone wiadomości?

Możesz znaleźć swoje dostarczone wiadomości w zakładce Newslettery. Aby to zrobić:

  1. Przejdź do zakładki Email marketing. Po otwarciu tej zakładki zobaczysz wszystkie wiadomości bez względu na ich status: wysłane, wysyłane oraz zaplanowane.
  2. Możesz użyć filtrów, aby wyświetlić swoje wiadomości w oparciu o status oraz listę. W tym celu użyj rozwijanego menu i określ swoje preferencje. Możesz także sortować swoje wiadomości klikając na nazwę danej kolumny: nazwa wiadomości, status, wysłano, dostarczone, wskaźnik unikalnych otwarć, wskaźnik unikalnych kliknięć.

W zakładce Newslettery możesz zobaczyć, ile wiadomości zostało dostarczonych, sprawdzisz także wskaźnik unikalnych otwarć oraz kliknięć.

Aby znaleźć pełne statystyki dotyczące Twoich newsletterów, przejdź do menu akcji (3 pionowe kropki) i wybierz Statystyki z listy.