Dostarczalność wiadomości na home.pl

Hosting home.pl prewencyjnie blokuje wiadomości wysyłane wewnątrz domeny utrzymywanej na home.pl za pomocą trzeciej instancji. Co to oznacza?

Używając adresu FROM na swojej domenie (np. jan@mojadomena.pl), wysyłając wiadomość marketingową za pomocą platformy GetResponse (trzecia instancja) do adresu odbiorcy również na swojej domenie (np. tomasz@mojadomena.pl), wiadomość domyślnie zostanie zablokowana (pojawi się tzw. soft-bounce).

Jest to dodatkowe zabezpieczenie ponad standardowe i globalnie używane protokoły autentykacji, które home.pl samemu opisuje jako „Zabezpieczenie w celu ograniczenia procederu podszywania się pod pocztę”.

Aby rozwiązać ten problem, na koncie w home.pl które ma odbierać pocztę należy włączyć opcję „Akceptuj pocztę z zewnętrznego przekierowania”.

Aby włączyć opcję akceptowania poczty z zewnętrznego przekierowania z panelu serwera, na którym utworzone jest dane konto email, należy zalogować się do panelu serwera na stronie https://panel.home.pl, przejść do sekcji Usługi >> kliknięcie na serwerze >> Konfiguracja usługi >> (na górze ekranu) Skrzynki email >> Kliknięcie na skrzynce >> Konfiguracja usługi >> Konfiguruj pocztę >> Zabezpieczenia antyspamowe. Tu, należy zaznaczyć opcję Akceptuj pocztę z zewnętrznego przekierowania i wcisnąć Zapisz.

Można też zalogować się do skrzynki na stronie https://poczta.home.pl (dawniej https://webmail.home.pl), kliknąć w prawym górnym rogu na ikonę zębatki >> Ustawienia >> (po lewej) Opcje antyspam. Tu należy zaznaczyć odpowiednią opcję.

Więcej informacji znajdziesz tu.