Czym są szybkie odpowiedzi i jak ich używać?

Szybkie odpowiedzi to 3 rodzaje wiadomości, które pozwolą Ci w łatwy sposób rozpocząć konwersację, a także szybciej ją prowadzić.

Wiadomość powitalna

Wiadomość powitalna wyświetlana jest automatycznie, gdy odwiedzający otworzy okno czatu.

Aby ją ustawić:

  1. Przejdź do zakładki Czaty.
  1. Przejdź do zakładki Szybkie odpowiedzi.
  1. Wybierz Wiadomość powitalna.
  1. Przesuń przełącznik, jeśli chcesz, aby wiadomość powitalna wyświetlała się, kiedy odwiedzający otworzy okno czatu.
  2. Wpisz swoją wiadomość powitalną.
  1. Kliknij Zapisz ustawienia.

Automatyczna odpowiedź

Możesz ustawić automatyczną odpowiedź, która zostanie wyświetlona, kiedy nie ma Cię na czacie lub kiedy nie pracujesz.

Aby ją ustawić:

  1. Wybierz Automatyczna odpowiedź.
  1. Wpisz swój Komunikat o nieobecności. Możesz użyć do 100 znaków.
  1. (Opcjonalnie) Przesuń przełącznik, aby wyświetlić komunikat o nieobecności, jeśli nie odpowiesz na wiadomość przez określony czas. Na przykład: jeśli nie odpowiesz na pierwszą wiadomość przez 2 minuty, mimo że jesteś na czacie, wyświetlimy komunikat o nieobecności po upływie tego czasu.
  2. Kliknij Zapisz ustawienia.

Szybkie odpowiedzi

Szybkie odpowiedzi pozwalają na dodawanie skrótów, których użycie spowoduje wyświetlenie właściwej wiadomości.

Aby je ustawić:

  1. Wybierz Szybkie odpowiedzi.
  1. Kliknij przycisk Stwórz szybką odpowiedź.
  2. Otworzy się nowe okno. Wpisz w nim skrót oraz wiadomość. Możesz również dodać emotikony.
  1. Kliknij przycisk Stwórz, aby zakończyć.

Twoje szybkie odpowiedzi zostaną zapisane w zakładce Szybkie odpowiedzi. Możesz je edytować oraz usuwać. Kliknij na 3 pionowe kropki i wybierz Edytuj lub Usuń.

W kolumnie Użycia zobaczysz, ile razy Twoje skróty zostały użyte w trakcie czatów.

Jak wysłać szybką odpowiedź w trakcie czatu?

  1. Przejdź do zakładki Aktywne czaty i otwórz wybrany czat.
  2. Kliknij na ikonę Szybkich odpowiedzi pod paskiem Wyślij odpowiedź na czacie w oknie czatu.
  1. Otworzy się lista Twoich szybkich odpowiedzi.
  1. Wybierz swoją szybką odpowiedź i kliknij przycisk Wyślij wiadomość na czacie.

Możesz także użyć ukośnika /, a po nim wpisać pierwsze litery Twojego skrótu. Na przykład: /pom pozwoli Ci na sprawne odszukanie szybkiej odpowiedzi. Szybkie odpowiedzi podlegają filtrowi dynamicznemu.