Czy można wysyłać newslettery na podstawie reakcji subskrybentów na poprzednie wiadomości przy użyciu aplikacji mobilnej GetResponse?

Możesz wysłać inną wiadomość do odbiorców, którzy otworzyli lub nie otworzyli poprzedniej wiadomości, lub do tych, którzy kliknęli lub nie kliknęli żadnego linku w poprzedniej wiadomości.

  1. Kliknij menu akcji (3 linie) w dolnym lewym rogu Pulpitu.
  1. Wybierz opcję Email marketing z menu.
  1. Kliknij wybraną wiadomość.
  1. Z sekcji Podsumowanie wybierz opcję Pokaż aktywność odbiorcy.
  1. Wybierz opcję Wszyscy odbiorcy.
  1. Sortuj odbiorców na podstawie twoich potrzeb.
  1. Kliknij ikonę wysyłania wiadomości w prawym dolnym rogu.
  1. Zostaniesz przeniesiony na stronę tworzenia wiadomości. Dodaj nazwę i temat, zaprojektuj treść wiadomości, wybierz opcje śledzenia i wysyłania, następnie kliknij przycisk Wyślij, gdy będziesz gotowy.